Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Faktúra

Upratovacie práce OcÚ a domu smútku

Identifikácia

Číslo faktúry: 2201020

Identifikácia objednávky: 08/2022

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa odberateľa: Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO odberateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 52893944

Predmet faktúry: Upratovacie práce OcÚ a domu smútku

Fakturovaná suma: 468.60 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 07.04.2022

Dátum doručenia: 07.04.2022

Datum zverejnenia: 14.04.2022

Dokumenty