Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
10.05.2022
Crz:13.05.2022 12:23
Prenájom pozemku na parkovanie vozidiel v lokalite Čingov s parkovacími miestami v počte 102 ks.
10000.00 € s DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. Obec Spišské Tomášovce 25.04.2022
10.05.2022
Crz:13.05.2022 12:23
Zmena a doplnenie: a) nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2022 do 31.12.2022, b) úhrada za služby spojené s nájmom bude uhrádzaná v percentuálnom pomere 65% z celkových nákladov Turistickej ubytovne 1xštvrťročne od 01.03.2022.
0.00 € s DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. Obec Spišské Tomášovce 28.04.2022
29.04.2022
Crz:13.05.2022 12:23
Motorové vozidlo nákladné RENAULT KANGO SN811CU
1000.00 € s DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. Kamil Ivančo 01.04.2022
16.03.2022 požičiavateľ prenecháva do bezodplatného užívania vypožičiavateľovi za uričtých podmienok hnuteľné veci vo svojom vlastníctve
0.00 € s DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. Obec Spišské Tomášovce 01.01.2022
28.02.2022 Montáž a demotnáž stropného systému na mieste novostavby MŠ Spišské Tomášovce
6400.00 € s DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. STROPNÉ DEBNENIE, s.r.o. 01.02.2022
21.02.2022 Zmena ceny diela zo 14 900,-eur na 11 500,-eur. Zmena ukončenia diela stanovená na 23.12.2021 sa mení na 31.01.2022.
11500.00 € bez DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. Martin Ruman 20.12.2021
15.02.2022 Zmena doby nájmu Turistickej ubytovne - od 01.06.2021 do 31.12.2024
1130.00 € bez DPH Obec Spišské Tomášovce Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. 31.12.2021
20.01.2022 Nájom motorového vozidla na obdobie od 01.10.2021 do 31.12.2021
1.00 € s DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. Kamil Ivančo 13.10.2021
20.01.2022 Nájom motorového vozidla na obdobie od 01.01.2022 do 31.03.2022
1.00 € s DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. Kamil Ivančo 30.12.2021
20.01.2022 Nájom obecnej budovy - Turistickej ubytovne na obdobie od 1.6.2021 do 31.12.2021
1130.00 € bez DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. Obec Spišské Tomášovce 18.05.2021
17.01.2022 Zabezpečenie predaja cenín - vstupeniek do Národného parku Slovenský raj
0.00 € s DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. Obec Spišské Tomášovce 25.06.2021
28.12.2021 Využitie sociálneho aspektu pri realizácii stavebného diela v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
1/2021
0.00 € s DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. Obec Spišské Tomášovce 14.06.2021
28.12.2021 Chladnička AMICA VJ851.4AW
4800229438
21.00 € s DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. Generali Poisťovňa 12.07.2021
28.12.2021 Poistenie zariadenia staveniska - Novostavba materskej školy Spišské Tomášovce
8001439294
1940.54 € s DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. Uniqa poišťovňa, a.s. 13.10.2021
28.12.2021 Zodpovednosť za škodu 2021 - Škoda spôsobená činnosťou poisteného tretej osobe
9160140151
437.00 € s DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. Uniqa poišťovňa, a.s. 13.10.2021
Zobrazených 1 - 15 z celkových 28.
« Predchádzajúca 1