Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
20.01.2022 Nájom motorového vozidla na obdobie od 01.10.2021 do 31.12.2021
1.00 € s DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. Kamil Ivančo 13.10.2021
20.01.2022 Nájom motorového vozidla na obdobie od 01.01.2022 do 31.03.2022
1.00 € s DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. Kamil Ivančo 30.12.2021
20.01.2022 Nájom obecnej budovy - Turistickej ubytovne na obdobie od 1.6.2021 do 31.12.2021
1130.00 € bez DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. Obec Spišské Tomášovce 18.05.2021
17.01.2022 Zabezpečenie predaja cenín - vstupeniek do Národného parku Slovenský raj
0.00 € s DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. Obec Spišské Tomášovce 25.06.2021
28.12.2021 Využitie sociálneho aspektu pri realizácii stavebného diela v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
1/2021
0.00 € s DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. Obec Spišské Tomášovce 14.06.2021
28.12.2021 Chladnička AMICA VJ851.4AW
4800229438
21.00 € s DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. Generali Poisťovňa 12.07.2021
28.12.2021 Poistenie zariadenia staveniska - Novostavba materskej školy Spišské Tomášovce
8001439294
1940.54 € s DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. Uniqa poišťovňa, a.s. 13.10.2021
28.12.2021 Zodpovednosť za škodu 2021 - Škoda spôsobená činnosťou poisteného tretej osobe
9160140151
437.00 € s DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. Uniqa poišťovňa, a.s. 13.10.2021
28.12.2021 Zmena účastníckeho programu a kúpa mobilného telefónu
A8245016
0.00 € s DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. Orange Slovensko, a.s. 21.10.2021
28.12.2021 Montáž a demontáž stropného systému - novostavba MŠ Spišské Tomášovce
14900.00 € bez DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. Martin Ruman 25.11.2021
06.10.2021 Realizácia služieb súvisiacich so zabezpečením externého poradenstva pri implementácií projektu s názvom Novostavba materskej školy - Spišské Tomášovce, kód projektu v ITMS2014+312061S986 k zmluve o NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003129
5850.00 € s DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. ROZVOJ SPIŠA n.o. 20.04.2021
06.10.2021 Realizácia diela podľa projektovej dokumentácie a cenovej ponuky na realizáciu stavby ,,Kanalizácia Smižianska ulica, Rekonštrukcia na Železničnej ulici" podľa projektu sravby a v súlade s podmienkami tejto zmluvy.
2/2021
62484.35 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. 29.07.2021
06.10.2021 Žiadosť o zmenu
0.00 € s DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. Prima banka Slovensko, a.s. 22.09.2021
06.10.2021 Realizácia diela podľa projektovej dokumentácie a cenovej ponuky na realizáciu stavby ,,Novostavba materskej školy - Spišské Tomášovce" podľa projektu stavby a v súlade s podmienkami tejto zmluvy.
1/2021
1020906.81 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. 19.04.2021
06.10.2021 Prenájom pozemku na parkovanie vozidiel v lokalite Čingov s parkovacími miestami v počte 102 kusov
10000.00 € s DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. Obec Spišské Tomášovce 19.04.2021
Zobrazených 1 - 15 z celkových 21.
« Predchádzajúca 1