Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Objednávka

Služby stravovania pre zamestnancov od 17.07.2021 do 31.08.2021

Identifikácia

Číslo objednávky: 06/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Adresa objednávateľa: Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 52893944

Názov dodávateľa: Eurotrading SK, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slovenského raja 35/28, Spišské Tomášovce 052 01

IČO dodávateľa: 48021687

Predmet objednávky: Služby stravovania pre zamestnancov od 17.07.2021 do 31.08.2021

Cena objednávky: 882.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 19.07.2021

Datum zverejnenia: 24.08.2021

Dokumenty