Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Objednávka

Rezanie asfaltu v dĺžke 130 bm pre stavbu Rekonštrukcia kanalizácie ul. Železničná Spišské Tomášovce

Identifikácia

Číslo objednávky: 5/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Adresa objednávateľa: Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 52893944

Názov dodávateľa: Rezmont, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Duklianska 2710/54, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 44639813

Predmet objednávky: Rezanie asfaltu v dĺžke 130 bm pre stavbu Rekonštrukcia kanalizácie ul. Železničná Spišské Tomášovce

Cena objednávky: 1170.00 € bez DPH

Objednávku vystavil: Zuzana Mgr. Nebusová ( konateľ )

Dátumy

Dátum objednania: 15.08.2021

Datum zverejnenia: 15.12.2021

Dokumenty