Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Objednávka

Výstuž základov stavby Materskej školy podľa ponuky

Identifikácia

Číslo objednávky: 4/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Adresa objednávateľa: Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 52893944

Názov dodávateľa: BETÓN-SPIŠ, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31688233

Predmet objednávky: Výstuž základov stavby Materskej školy podľa ponuky

Cena objednávky: 15817.04 € bez DPH

Objednávku vystavil: Zuzana Mgr. Nebusová ( konateľ )

Dátumy

Dátum objednania: 23.08.2021

Datum zverejnenia: 15.12.2021

Dokumenty