Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Objednávka

Montáž kanalizačnej prípojky pre bytový dom 6bj na ulici Poľnej v dĺžke 25m

Identifikácia

Číslo objednávky: 3/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Adresa objednávateľa: Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 52893944

Názov dodávateľa: Pavol Kupčov VODO-KOMÍN, o.z.

Adresa dodávateľa: 053 15 Hrabušice 1002/69

IČO dodávateľa: 34572031

Predmet objednávky: Montáž kanalizačnej prípojky pre bytový dom 6bj na ulici Poľnej v dĺžke 25m

Cena objednávky: 625.00 € bez DPH

Objednávku vystavil: Zuzana Mgr. Nebusová ( konateľ )

Dátumy

Dátum objednania: 04.05.2021

Datum zverejnenia: 15.12.2021

Dokumenty