Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Objednávka

Obsypové a zásypové práce na stavbe Rekonštrukcia u. Železničnej a Rozšírenie kanalizácie ul. Smižianska podľa ponuky a skutočne odpracovaných hodín

Identifikácia

Číslo objednávky: 9/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Adresa objednávateľa: Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 52893944

Názov dodávateľa: Ladislav Beskyd B-LAMIJA

Adresa dodávateľa: ul. Krátka 98/4, Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 40847578

Predmet objednávky: Obsypové a zásypové práce na stavbe Rekonštrukcia u. Železničnej a Rozšírenie kanalizácie ul. Smižianska podľa ponuky a skutočne odpracovaných hodín

Cena objednávky: 0.00 € bez DPH

Objednávku vystavil: Zuzana Mgr. Nebusová ( konateľ )

Dátumy

Dátum objednania: 30.08.2021

Datum zverejnenia: 15.12.2021

Dokumenty