Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Objednávka

Montážne práce kanalizačného potrubia na stavbe Rekonštrukcia ul. Železničnej a Rozšírenie kanalizácie ul. Smižianska v dĺžke 300m

Identifikácia

Číslo objednávky: 13/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Adresa objednávateľa: Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 52893944

Názov dodávateľa: Pavol Kupčov VODO-KOMÍN, o.z.

Adresa dodávateľa: Partizánska 153/23, 053 15 Hrabušice

IČO dodávateľa: 34572031

Predmet objednávky: Montážne práce kanalizačného potrubia na stavbe Rekonštrukcia ul. Železničnej a Rozšírenie kanalizácie ul. Smižianska v dĺžke 300m

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Zuzana Mgr. Nebusová ( konateľ )

Dátumy

Dátum objednania: 30.08.2021

Datum zverejnenia: 15.12.2021

Dokumenty