Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Objednávka

Stavebný materiál pre stavbu Materská škola podľa Vašej cenovej ponuky č. 3608/2021 zo dňa 30.8.2021

Identifikácia

Číslo objednávky: 12/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Adresa objednávateľa: Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 52893944

Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31703747

Predmet objednávky: Stavebný materiál pre stavbu Materská škola podľa Vašej cenovej ponuky č. 3608/2021 zo dňa 30.8.2021

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Zuzana Mgr. Nebusová ( konateľ )

Dátumy

Dátum objednania: 13.09.2021

Datum zverejnenia: 15.12.2021

Dokumenty