Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Objednávka

Tesárske a klampiarske práce s materiálom pre stavbu Materskej školy podľa cenovej ponuky zo dňa 10.08.2021

Identifikácia

Číslo objednávky: 14/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Adresa objednávateľa: Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 52893944

Názov dodávateľa: PLC, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hutnícka 1/32 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31732551

Predmet objednávky: Tesárske a klampiarske práce s materiálom pre stavbu Materskej školy podľa cenovej ponuky zo dňa 10.08.2021

Cena objednávky: 70145.14 € bez DPH

Objednávku vystavil: Zuzana Mgr. Nebusová ( konateľ )

Dátumy

Dátum objednania: 08.10.2021

Datum zverejnenia: 15.12.2021

Dokumenty