Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Objednávka

Dodávka a montáž sanitnej inštalácie pre stavbu Materskej školy

Identifikácia

Číslo objednávky: 16/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Adresa objednávateľa: Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 52893944

Názov dodávateľa: M-ROTH, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Laborecká 2815/53, 052 01 Sp. Nová Ves - Ferčekovce

IČO dodávateľa: 36583235

Predmet objednávky: Dodávka a montáž sanitnej inštalácie pre stavbu Materskej školy

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Zuzana Mgr. Nebusová ( konateľ )

Dátumy

Dátum objednania: 20.10.2021

Datum zverejnenia: 15.12.2021

Dokumenty