Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Objednávka

Elektrická prípojka a bleskozvod v objekte Novostavby MŠ - Spišské Tomášovce

Identifikácia

Číslo objednávky: 20/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Adresa objednávateľa: Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 52893944

Názov dodávateľa: ELTUR, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Čsl. armády 33, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 44485743

Predmet objednávky: Elektrická prípojka a bleskozvod v objekte Novostavby MŠ - Spišské Tomášovce

Cena objednávky: 1698.27 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( konateľ )

Dátumy

Dátum objednania: 18.11.2021

Datum zverejnenia: 21.02.2022

Dokumenty