Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Objednávka

Okná pre novostavbu Materskej školy Spišské Tomášovce podľa cenovej ponuky

Identifikácia

Číslo objednávky: 01/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Adresa objednávateľa: Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 52893944

Názov dodávateľa: UNIVERS spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 34/29, 053 4 Spišský Štvrtok

IČO dodávateľa: 36472409

Predmet objednávky: Okná pre novostavbu Materskej školy Spišské Tomášovce podľa cenovej ponuky

Cena objednávky: 35898.00 € bez DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( konateľ )

Dátumy

Dátum objednania: 01.03.2022

Datum zverejnenia: 10.05.2022

Dokumenty