Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Zmluva

Zmluva o zriadení a prevádzkovaní internetového portálu (webového sídla)

Identifikácia

Číslo zmluvy: č. 135/2020

Názov objednávateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Adresa objednávateľa: Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 52893944

Názov dodávateľa: Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí

Adresa dodávateľa: Hlavná 188/67, 059 38 Štrba

IČO dodávateľa: 31954502

Predmet zmluvy: 1. Predmetom zmluvy je vytvorenie, prevádzkovanie a využívanie internetového portálu, vrátane poskytovania technickej pomoci objednávateľovi. 2. Účelom zmluvy je sprístupnenie internetového portálu, webového sídla s vlastnou doménou Objednávateľa, ktorý zriadil a prevádzkuje poskytovateľ, objednávateľovi za účelom zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr, ktoré je objednávateľ ako povinná osoba povinný zverejňovať v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.

Zmluvná cena: 9.00 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 24.11.2020

Datum zverejnenia: 02.12.2020

Dokumenty Pdf img06228.pdf ( veľkosť: 388,7 KB, aktualizované: Štvrtok 26. August 2021 09:38 )