Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Zmluva

Zmluva o prenájme nebytových priestorov obecnej budovy - Turistickej ubytovne

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Adresa objednávateľa: Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 52893944

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet zmluvy: 1. Prenajímateľ prenecháva a nájomca preberá do nájmu nebytové priestory - v Obecnej budove Turistickej ubytovne na ul. Školskej č. 246/3, katastrálne územie Spišské Tomášovce. 2. Predmet nájmu sa skladá z týchto miestností: 12 izieb na ubytovanie, sklad pre špinavé prádlo, sklad pre čisté prádlo. Spoločenská miestnosť s 90 miestami na sedenie, vybavená kuchyňa a sklady na potraviny.

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť nebytový priestor; List vlastníctva číslo: č.1; Katastrálne územie: Spišské Tomášovce; Parcela číslo: 629/1;

Zmluvná cena: 1130.00 €/rok bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.05.2020

Datum zverejnenia: 03.12.2020

Dokumenty Pdf img06230.pdf ( veľkosť: 386,4 KB, aktualizované: Štvrtok 26. August 2021 09:43 )