Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Zmluva

Zmluva o poskytnutí služby

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Adresa objednávateľa: Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 52893944

Názov dodávateľa: ROZVOJ SPIŠA n.o.

Adresa dodávateľa: Medza 10, 052 01 Sp. Nová Ves

IČO dodávateľa: 35582537

Predmet zmluvy: Realizácia služieb súvisiacich so zabezpečením externého poradenstva pri implementácií projektu s názvom Novostavba materskej školy - Spišské Tomášovce, kód projektu v ITMS2014+312061S986 k zmluve o NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003129

Zmluvná cena: 5850.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.04.2021

Datum zverejnenia: 06.10.2021

Dokumenty