Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy: 2/2021

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 52893944

Predmet zmluvy: Realizácia diela podľa projektovej dokumentácie a cenovej ponuky na realizáciu stavby ,,Kanalizácia Smižianska ulica, Rekonštrukcia na Železničnej ulici" podľa projektu sravby a v súlade s podmienkami tejto zmluvy.

Zmluvná cena: 62484.35 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 29.07.2021

Datum zverejnenia: 06.10.2021

Dokumenty