Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Zmluva

Žiadosť o zmenu/Výpoveď zmluvy o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Adresa objednávateľa: Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 52893944

Názov dodávateľa: Prima banka Slovensko, a.s.

Adresa dodávateľa: Hodžova 11, 010 11 Žilina

IČO dodávateľa: 31575951

Predmet zmluvy: Žiadosť o zmenu

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 22.09.2021

Datum zverejnenia: 06.10.2021

Dokumenty