Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Zmluva

Zmluva o nájme parkoviska

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Adresa objednávateľa: Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 52893944

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet zmluvy: Prenájom pozemku na parkovanie vozidiel v lokalite Čingov s parkovacími miestami v počte 102 kusov

Zmluvná cena: 10000.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.04.2020

Datum zverejnenia: 06.10.2021

Dokumenty