Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Zmluva

Dohoda o vzájomnej spolupráci

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 52893944

Predmet zmluvy: Vykonanie služieb a prác, ktoré sú predmetom podnikateľskej činnosti dodávateľa.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.02.2021

Datum zverejnenia: 06.10.2021

Dokumenty