Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Zmluva

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 1/2021

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1/2021

Názov objednávateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Adresa objednávateľa: Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 52893944

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet zmluvy: Využitie sociálneho aspektu pri realizácii stavebného diela v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 14.06.2021

Datum zverejnenia: 28.12.2021

Dokumenty Pdf Dodatok č1 k zmluve č.1-2021.pdf ( veľkosť: 1,3 MB, aktualizované: Utorok 28. December 2021 12:22 )