Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Zmluva

Zmluva o sprostredkovaní

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Adresa objednávateľa: Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 52893944

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet zmluvy: Zabezpečenie predaja cenín - vstupeniek do Národného parku Slovenský raj

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 25.06.2021

Datum zverejnenia: 17.01.2022

Dokumenty Pdf img00706.pdf ( veľkosť: 917,8 KB, aktualizované: Štvrtok 13. Január 2022 15:19 )