Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Zmluva

Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov - Turistickej ubytovne

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 52893944

Predmet zmluvy: Zmena doby nájmu Turistickej ubytovne - od 01.06.2021 do 31.12.2024

Zmluvná cena: 1130.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 31.12.2021

Datum zverejnenia: 15.02.2022

Dokumenty Pdf Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov.pdf ( veľkosť: 555,6 KB, aktualizované: Utorok 15. Február 2022 11:55 )