Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Zmluva

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na vykonanie prác

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Adresa objednávateľa: Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 52893944

Názov dodávateľa: Martin Ruman

Adresa dodávateľa: 053 22, Jamník 311

IČO dodávateľa: 40354075

Predmet zmluvy: Zmena ceny diela zo 14 900,-eur na 11 500,-eur. Zmena ukončenia diela stanovená na 23.12.2021 sa mení na 31.01.2022.

Zmluvná cena: 11500.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.12.2021

Datum zverejnenia: 21.02.2022

Dokumenty Pdf Dodatok k zmluve o dielo - Ruman.pdf ( veľkosť: 552 KB, aktualizované: Pondelok 21. Február 2022 09:54 )