Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Zmluva

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku obce

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Adresa objednávateľa: Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 52893944

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet zmluvy: požičiavateľ prenecháva do bezodplatného užívania vypožičiavateľovi za uričtých podmienok hnuteľné veci vo svojom vlastníctve

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.01.2022

Datum zverejnenia: 16.03.2022

Dokumenty Pdf Zmluva o výpožičke.pdf ( veľkosť: 1,5 MB, aktualizované: Streda 16. Marec 2022 14:13 )