Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Zmluva

Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov obecnej budovy - Turistickej ubytovne zo dňa 18.05.2021

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Adresa objednávateľa: Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 52893944

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet zmluvy: Zmena a doplnenie: a) nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2022 do 31.12.2022, b) úhrada za služby spojené s nájmom bude uhrádzaná v percentuálnom pomere 65% z celkových nákladov Turistickej ubytovne 1xštvrťročne od 01.03.2022.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.04.2022

Datum zverejnenia: 10.05.2022

Dokumenty Pdf Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytovných priestorov OcÚ.pdf ( veľkosť: 133,8 KB, aktualizované: Utorok 10. Máj 2022 10:43 )